Slik fungerer CRM systemet

Hva er et CRM system?
Et CRM system er i prinsippet en markedsføringsteori som omhandler styring av kunder og kunderelasjoner i en virksomhet. Informasjonssystemet er en elektronisk programvare som støtter markedsføringen via organiserte arbeidsprosesser. Programvaren kan ofte beskrives som en forretningsfilosofi. Den skal utvikle profitable kundeforhold til nåværende kunder, ovenfor å bruke energi på å skaffe nye kunder. CRM filosofien fremmer å støtte eksisterende kunderelasjoner, da det vil være en økonomisk fordel for virksomheten. Det kan benyttes av både store og små bedrifter. I tillegg er det attraktivt både på et B2B og et B2C marked.

Ulike CRM systemer og funksjoner

Det finnes ulike typer av CRM systemer. Man kan for eksempel anvende ett nettbasert system kalt webCRM. Programvaren skal hjelpe til med praktiske oppgaver i salgsteamet. Dette kan for eksempel være å organisere dagens aktiviteter, prosessere oppfølginger og segmentere ringelister og epostutsendinger. Dette er kun én av mange funksjoner som webCRM tilbyr virksomheten. Du kan bli klokere på CRM-systemer her.

 

Ellers har CRM systemer andre funksjoner som er tilpasset ulike virksomheter. CRM verktøy med markedsautomatiseringsfunksjoner kan automatisere oppgaver til å bli repeterende. Dette vil forbedre markedsføringsprosesser på ulike områder. Salgsstyrkeautomatiseringsverktøy har som formål å spore interaksjoner med kunder. Den automatiserer ulike funksjoner ved virksomheten for å kunne følge eksisterende kundeemner og tiltrekke potensielle nye kunder. Til sist så skal det nevnes at enkelte CRM systemer tilbyr teknologi for å skape geografiske markedsføringskampanjer. Dette tilsier at systemet finner frem til fysiske steder hvor det kan være profitabelt for en virksomhet å investere. Gjennom stedsbaserte GPS funksjoner, fungerer programvaren som et kontaktadministrasjonsverktøy for å finne geografiske salgsutsikter.

 

Fordeler ved CRM systemet

Til sist er det verdt å nevne de enkelte fordelene ved et CRM system. For det første så gir det forbedrede forhold til kunder. CRM setter større fokus på hva kunden ønsker og på å automatisere disse behovene. For det andre gir programmet muligheten for mindre dataoppføring, samt bedre kommunikasjonskanaler. Dette kan ses i relasjon med en sterkere virksomhetskultur. CRM gir muligheten for et bedre samarbeid, noe som i siste ende vil profittere merverdi for virksomheten. Når man samarbeider bedre sammen, vil det skape resultater. Derfor er ikke CRM kun et verktøy for å skape optimale kunderelasjoner – det er også et verktøy for å bringe en virksomhet tettere sammen.